"

Jeg setter pris på det gode samarbeidet mellom de ulike avisene og avdelingene i konsernet.

Kent (31), redaktør Lofot-Tidende