"

Som utvikler i Amedia bruker du teknologi som benyttes i hele industrien, og du bygger kompetanse som er verdifull stort sett overalt.

Anders, Data Engineer, Amedia utvikling

"

Jeg setter pris på det gode samarbeidet mellom de ulike avisene og avdelingene i konsernet.

Kent (31), redaktør Lofot-Tidende